JP Vodovod i kanalizacija Stara Pazova

Pristup za proveru računa i unos stanja vodomera

Za pristup svom računu unesi broj šifre potrošača (koja se nalazi na svakom štampanom računu za vodu i kanalizaciju), lozinku za pristup, i klikni na dugme "Pristupi svom računu sada". Tvoja lozinka je po pravilu broj tvog mernog mesta, odnosno merno mesto sa najmanjim brojem (kad se na istog potrošača vodi više vodomera). Lozinku možeš da promeniš kad se prijaviš.

Tvoja šifra potrošača:
Tvoja lozinka:
 
  Zapamtiti šifru potrošača
Ako zaboraviš lozinku, klikni ovde.